Live & broadcast

LIVESÄNDNING

Vi har jobbat med livesändningar sedan 2000-talets början och har genom att ligga i teknikens framkant, med trygghet och säkerhet genomfört flera hundra livesändningar per år. Vi vet att livesändningar kan kännas tekniskt komplicerade och ibland lite läskiga. Vi är däremot oerhört trygga i vår leverans till dig efter så många års erfarenhet.


Många sätt att sända live

Dagens teknik möjliggör livesändning från telefon, padda eller dator med specialmjukvara. Vikan använda speciell sändningsutrustning som både kan bildproducera, spela in varje kamera separat och även sända till multipla webb-tv spelare/plattformar. Eller kanske det krävs en TV-studio eller OB-buss där vi kan sända både till linjär-TV och webb-tv? Som ni hör är valmöjligheterna många. Vijobbar över alla plattformar och med teknik anpassad efter projektets behov.


Hur kan vi hjälpa till?

Vi hjälper till med planering och förproduktion av teknik och innehåll. Har ni t.ex. en konferens på det lokala kontoret behöver internet säkerställas. Ljussättning, scenografi och teknik planeras. Ska talarstöd som Powerpoint eller Keynote användas tillsammans med mentimeter? Grafik och filmer som ska spelas upp efter förutbestämda tider i ett körschema?Vi hjälper dig från start till mål med din livesändning och du kan tryggt lägga ansvaret för det tekniska hos oss.

Inget är för svårt för oss

Vi har livesänt sporthändelser på arenor över hela Sverige. Cykelvasan från Sälen till Mora, företagsevent från små och stora konferensanläggningar, idrottsarenor och självaste Centralstationen i Stockholm. Vi har ännu inte stött på något som varit för komplicerat.

HÖR AV DIG TILL OSS

Några urval av livesändningar

Klicka på livesändningen och läs mer om vårt uppdrag.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Vi lovar att vi kan hjälpa dig med vad du söker.